Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Görev bölgesindeki kamu temizlik hizmetlerini, bölge halkının takdirini kazanacak şekilde planlı, zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek. Yasal gerekliliklerden taviz vermeden insanlara ve çevreye saygılı işler yapmak.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiği alanlarda vazgeçilmez ve tek isim olmak. Kaliteli, çevreye saygılı ve insan yaşamının değerine her zaman önem veren bir firma anlayışıyla rakipleri arasında farklılık oluşturarak müşterileri tarafından seçilme nedeni yaratmak.

Subaşı İnşaat Politikası
 • Müşteri taleplerine ve yasaların öngördüğü şartlara uygun hizmet verebilmek adına; özenle seçilmiş tedarikçilerden zamanında sağlanan iş sağlığı ve güvenliği ile uyumlu, ekonomik, çevreci ve kaliteli girdiler kullanmak suretiyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Sürekliliğini sağladığımız eğitimlerle seçkin ve katılımcı personel yaratmak.
 • Paydaşlarımızı en üst seviyede korumak.
 • Çevreye ve insana olumsuz etki edebilecek riskleri ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
 • Politikamızı kamuoyu ile paylaşarak; kalite, çevre ve sağlık-güvenlik performansını sürekli geliştirmek.
 • Günün koşullarına ayak uydurmak üzere değişim ve yenilikleri takip ederek; gerek kurumsal kültür, gerekse teknolojik anlamda gelişimi sağlamak.
 • Yapılan her başarılı işte; en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin emeği olduğu bilinciyle ve kurumsal birlik düşüncesiyle hareket etmek. Bu güç birliğiyle birlikte yeni atılımlar gerçekleştirmek.
Stratejiler

1. Müşteriler: Müşterilerine daima dürüst olmak ve onların isteklerinden sapma yaratmamak.

2. Tedarikçiler: Özenle seçilmiş tedarikçiler ile çalışmak.

3. Rakipler: Tüm rakiplerine örnek teşkil edecek firma düzeyini sürekli korumak.

4. Paydaşlar: Tüm paydaşlarını en üst seviyede korumak.

5. Kalite: Hizmet ve üretim kalitesinden asla taviz vermemek ve sürekli gelişime açık olmak.

6. Çevre: Yasalar çerçevesinde olmak üzere çevreye zarar vermeyecek her türlü duyarlılığı faaliyetlerine yansıtmak.

Stratejik Hedefler
 • Bölgemiz kamu temizlik hizmetlerini yine bölgemiz halkına örnek olacak şekilde ve yasalar / müşteri şartları doğrultusunda en üst seviyede gerçekleştirerek insanlara ve çevreye saygılı hizmetler vermek suretiyle müşteriler tarafından vazgeçilmez tedarikçi olmak.
 • Temizlik hizmetlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, maliyet ve teslimat kriterlerini sürekli öncelik kabul ederek müşterilerin tedarikçileri arasında ilk seviyede yer almak.
 • Üretim ve hizmet proseslerini çevreye ve çalışan personele zarar vermeyecek şekilde düzenleyip işleterek sağlıklı, güvenli, çevreci yaklaşımı etrafındakilere örnek olacak şekilde tüm proseslerinde uygulayarak müşterilerini ve halkı en üst düzeyde memnun etmek.
 • Güncel yasal iş sağlığı-güvenliğini ön planda tutan ve müşteri gerekleri proseslerine yansıtılmış olan çevresel kirliliğin önlenmesi bazlı proseslerini taviz vermeden işleterek bu proseslerinden çıkan atık miktarlarını minimize etmek.
 • Çalışan personelin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurup, müşteri ihtiyacını karşılayacak üretim ve hizmet kapasitesini sağlayarak sektör içerisindeki pazar payını sürekli arttırmak.
 • Üretim ve hizmetlerinde seçtiği geri dönüşümlü girdi kaynakların (enerji, ürün, yedek parça vb…) ve kullanımlarının optimizasyonunu sağlayarak üretim/hizmet maliyetlerini sürekli optimumda tutmak.
 • Özenle seçilmiş tedarikçilerle çalışmak ve tedarikçilerinin sıfır hatalı girdi sağlama seviyesinde kalmalarını sağlamak.
 • Kurulu Kalite-Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek.
 • İlk defada doğru işlem yaparak, kağıt kullanımını minimumda tutmak ve kullanılmayan evrakların tekrar kullanıma sunumunu tüm firma personeline benimsetmek.
İSG Politikamız
 • İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlülükte bulunan ISG mevzuatlarına ve ISG ile ilgili olarak diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, tüm çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamaktır.